Super Baltar_equipment

Bausch & Lomb Super Baltar (Set of 6)

 550.00

Bausch & Lomb Super Baltar Primes, rehoused by P+S Technik

  • Super Baltar 20mm T2.4 Ø100 Lens
  • Super Baltar 25mm T2.4 Ø100 Lens
  • Super Baltar 35mm T2.4 Ø100 Lens
  • Super Baltar 50mm T2.3 Ø100 Lens
  • Super Baltar 75mm T2.3 Ø100 Lens
  • Super Baltar 100mm T2.3 Ø100 Lens
Category: